Škola klavira i pjevanja

12 week
10 Polaznika

Škola klavira i pjevanja

Škola klavira i pjevanja

Opis škole

Muzika je umjetnost koja se služi tonovima kao sredstvom svog izraza, ona dopire u našu svijest pomoću čula sluha. Muziku shvatamo slušanjem.

Klavir je oduvijek bio jedan od najpopularnijih muzičkih instrumenata. Činjenica je da su najveći kompozitori svijeta bili inspirirani upravo klavirom, a djela koja su nastala spadaju u red najljepših kompozicija klasične i moderne muzike. Klavir pruža različite fizičke i fiziološke prednosti sviračima svih dobnih skupina. Redovno sviranje izoštrava fine motoričke sposobnosti i poboljšava koordinaciju ruku i očiju kod djece i mladih u razvoju.

Škola klavira i pjevanja pruža svojim polaznicima prostor u kome će kroz individualnu ili grupnu nastavu imati mogućnost da slobodno razvijaju svoju muzikalnost, talenat, pozitivne estetske vrijednosti ali i da steknu potrebna znanja i vještine kada su u pitanju glas i klavir. Kroz sviranje i pjevanje određenih kompozicija polaznici stiču potrebno znanje i doživljaj o muzičkom stilu karakterističnom za svaku pojedinačnu muzičku epohu i zvučnom okruženju u odnosu na historijski kontekst. Škola obuhvata i osnovno upoznavanje sa muzičkom teorijom i solfeggiom – osnovni muzički pojmovi, upoznavanje, čitanje i zapisivanje nota, ljestvice, ritam, metrika, pjevanje uz pomoć solmizacije itd.

Škola klavira se od prvog susreta sa instrumentom bazira na osposobljavanju polaznika za bavljenje muzikom i razvijanjem spoljašnjeg i unutrašnjeg sluha. Radi se i na savladavanju tehnike sviranja na klaviru s ciljem upoznavanja svih vrsta tehničkih problema kroz skale i razne vrste tehničkih vježbi. U početnim fazama, polaznici se kroz jednostavnije pjesme i pjesme za djecu susreću sa čitanjem notnog teksta, koordinacijom ruku, disciplinom aktivnog slušanja a u kasnijim fazama sviraju etide, sonatine, sonate, polifone kompozicije kao i kompozicije po vlastitom izboru.

Škola pjevanja se na samom početku bavi upoznavanjem polaznika sa vokalnom tehnikom na teoretskom i praktičnom nivou, što obuhvata učenje tehnike pravilnog disanja i pravilnog pjevačkog stava. Zatim, akcenat se stavlja na tehničke vježbe upjevavanja i rad na intonaciji te na razvijanje osjećaja za ritam, dikciju i fraze.

U kasnijim fazama, polaznici postepeno obrađuju pjesme i kompozicije shodno vlastitom senzibilitetu i vrsti njihovog glasa te uče kako pristupiti vježbanju određene kompozicije. Obrađuju se kompozicije/pjesme po vlastitom izboru i zadate kompozicije sa ciljem savladavanja tehničkih problema.

Glavni cilj je podstaći polaznike da razviju svoj unutrašnji osjećaj za muziku i da slobodno ispoljavaju svoje sposobnosti.

Škola je namijenjena za polaznike starije od 7 godina.

 

Škola traje od septembra do juna i mogu se upisati djeca sa ili bez prethodnog muzičkog znanja.

 

Nastava se odvija jedan čas sedmično a termini se zakazuju individualno. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim se izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole.

Nakon završene školske godine polaznici će imati priliku da pokažu talenat i stečene vještine.

 

Prijavite se u školu

 
Curriculum is empty

Ocjene

Prosječna Ocjena

0
(0 ocjena)

Pregled Ocjena

0
0
0
0
0
Cijena 80.00KM
Predavač CKM Redakcija
Trajanje 12 sedmica
Broj polaznika 10 polaznika
Jezik Bosanski
Početak Pon. - Sri. od 19:00h
X