sretnivrabac

Sretni vrabac

O događaju

U ponedjeljak, 22. aprila, biće relizovan Koncert za najmađe “Sretni vrabac“, u kojem će učešće uzeti Dječiji eko hor“Sibel kids“, Hor JU Djeca Sarajeva i Muzička radionica CKM“Kad porastem“.

Biće izvedene kompozicije i plesne numere“Medine kruške“,“Mali zeko“,“Veselje ptica“,“Kopali smo vrtić“,“Svaki dan se sunce rađa“,“Pada kiša“,“Hej potoče“,“Ples vilenjaka“.

Umjetnički, organizacioni i tehnički tim koji će realizirat koncert; Ognjenka Mikavica, Edina Gafić, Admir Đulančić, Senad Bostandžić, Merima Homarac, Nermina Fočak, Admir Halilović i Džemal Karkelja. Koncert počinje u 10:00 sati.