Obavještenje o terminu i poslovnik

/Obavještenje o terminu i poslovnik
Obavještenje o terminu i poslovnik 2020-02-17T15:03:45+02:00

Obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita

U nastavku objavljujemo obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita. Orginalni primjerak možete preuzeti klikom na dugme “PREUZMI OBAVJEŠTENJE”.

Broj: 118-1/20

Datum: 17.02.2020.godine

Predmet: Obavještenje o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita,

Obavještavamo Vas da će se pismeni dio ispita za radno mjesto Stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik, održati dana, 24.02.2020.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 sati u prostorijama JU Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo-Organizaciona jedinica-Jelićeva, Jelića broj 1.

Također, ovim putem obavještavamo Vas da će se obaviti i intervju istog dana sa početkom u 11:30 sati.

Srdačno,

Predsjednik Komisije

     Amila Pandžić

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik. Orginalni primjerak možete preuzeti klikom na dugme “PREUZMI POSLOVNIK”.

X