Besplatni kurs konverzacijskog engleskog jezika

Novosti

Besplatni kurs konverzacijskog engleskog jezika

ŠTA?
Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumijevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije I usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine. Gledaju se filmovi (kratki video sadržaji) ili čitaju tekstovi. Razgovara se o njima i rade istraživački zadaci koji potiču interesovanje i učenje engleskog jezika. Mladi ljudi pored savladavanja vještina engleskog jezika potiču međukulturnu znatiželju i razvijaju svijest o različitim kulturama i običajima, a čime se potiče uvažavanje različitosti.

KOLIKO TRAJE?
Kurs je planiran da traje 6 mjeseci, a podijeljen je u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar). Svi polaznici dobivaju certifikat o uspješno završenom kursu konverzacijskog engleskog jezika.

KADA I GDJE?

Početak kursa je 5. februara 2019. godine u prostorijama centra, ulica Mis Irbina br. 8 , a realizuje se dva puta sedmično po dva školska časa.

Utorak i četvrtak od 19:30 do 21:00 sat

KO?
Mladi od 13 do 30 godina sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo

CIJENA?
Besplatno

PROFESOR?
Prof. Senida Čeljo

PRIJAVITE SE NA KURS KONVERZACIJSKOG ENGLESKOG JEZIKA

PRIJAVE PUTEM:

???? +387 33 232 594

???? +387 61 518 165

???? info@centarkulture.ba

???? www.centarkulture.ba

????️ CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR
SARAJEVO SA VAMA OD 1965…????

DOBRODOŠLI U CKM !!!

Leave your thought here