Coca-Colina podrška mladima u BiH

Podijelite ovu vijest

Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo partner je projekta Coca-Colina podrška mladima u BiH. Tokom dvodnevnog programa osnaživanja mladih koji realizira Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, kroz radionice ličnih i poslovnih vještina mladi imaju priliku da steknu kvalitetne i tržištu prilagođene kompetencije. Više informacija o projektu, datumima i lokacijama održavanja radionica nalazi se na web-stranici

http://bit.ly/2FjIYZJ.

Povezane novosti