Dodjela certifikata kursa konverzacijskog engleskog jezika

FeaturedSlike1024x641Dodjela
Koncerti / Novosti

Dodjela certifikata kursa konverzacijskog engleskog jezika

Jučer je u prostorijama Centra za kulturu i mlade održana dodjela certifikata kursa konverzacijskog engleskog jezika. Ciljevi i ishodi Kursa konverzacijskog engleskog jezika se temelje na: stjecanju znanja o engleskom jeziku (vokabular, gramatika, izgovor i pravopis, stilovi govornog i pisanoga engleskog jezika), vještina slušanja i razumijevanja, vještina govorenja, vještina čitanja, razumijevanja i pisanja tekstova.

Poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, u Centru kulture i mladih organiziraju se i besplatne radionice konverzacijskog engleskog jezika.

Kurs mogu polagati svi mladi ljudi od 13 do 30 godina na području Općine Centar Sarajevo. Sanida Čeljo, profesorica engleskog i njemačkog jezika, uručila je 15 certifikata za uspješno položen kurs konverzacijskog engleskog jezika.

Projekat je planiran 6 mjeseci i podijeljen je u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar), dva puta sedmično po dva školska časa. Kurs je besplatan i održava se u ulici Mis Irbina 8 u prostorijama FIS-a gdje je i sjedište Centra kulture i mladih.

Projekt finansira Općina Centar, a u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2019. godinu.

Leave your thought here