NAČELNIK OPĆINE STARI GRAD POSJETIO JU CKM

Podijelite ovu vijest

“Svaki narod je onoliko veliki koliko razvija i baštini vlastitu kulturu”.

Dugogodišnja uspješna i plodna saradnji Općine Stari Grad i JU CKMU, nastavljena je i u ovoj godini. U četvrtak, 9.februara, načelnik Općine Stari Grad, mr.Ibrahim Hadžibajrić i direktor JU CKM, Ernis Šljivo potpisali su Ugovor o namjenskom grantu, za realizaciju projekata i programa za djecu, mlade i građane u 2023. godini.

U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, razgovaralo se i o drugim pitanjima vezanim za ukupan razvoj kulture na teritoriji općine. Direktor CKM zahvalio se načelniku za dugogodišnju podršku, potencirajući značaj kulture na sve oblike ljudskog stvaralaštva (nauku, umjetnost, jezik…).

Ukoliko se pitamo o kulturi, zapravo, pitamo se o čovjeku i o bitnim dimenzijama njegove egzistencije. Možemo reći da je kultura sazdana od mostova koje čovjek gradi da bi autentično bivao u svijetu. Isto tako, da su njene tvorevine slika i prilika neprestanog pokušaja čovjeka da prevlada svoju konačnost.

Povezane novosti