Potpisan ugovor o prenosu znanja sa eminentnim fotografom Mladenom Pikulićem

Podijelite ovu vijest

Danas je u Foto galeriji Jelićeva potpisan ugovor o prenosu znanja gosp. Mladena Pikulića uposlenicima i korisnicima usluga Foto galerije Jelićeva u sklopu projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D.

”Dijaspora za razvoj” je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM. Projekat ”Dijaspora za razvoj”, uključujući i prenos znanja, iniciralo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, a u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom koju je na prijedlog ovog ministarstva usvojilo Vijeće ministara BiH 2017.godine. Finansijska sredstva za realizaciju projekta, uključujući i aktivnosti na prenosu znanja,  obezbijedila je Vlada Švicarske u okviru Sporazuma o migracijskom partnerstvu između BiH i Švicarske. Partneri u projektu UNDP i IOM, u saradnji sa uposlenicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Sektor za iseljeništvo i Ambasadom Švicarske realizuju aktivnosti na terenu i pružaju tehničku i logističku podršku.

Mladen Pikulić je za vrijeme studija žurnalistike postao profesionalni fotoreporter u Oslobođenju. Rock koncerti i tema akta bili su glavna tema njegovog rada sve do rata. Učestvovao je na mnogobrojnim izložbama i za svoj rad dobio  mnoge nagrade i priznanja, od kojih izdvajamo dvije godišnje nagrade za fotografiju ULUBiH-a. Posljednjih dvadeset godina uspješno vodi svoju foto agenciju Fotoland u Rotterdamu. Ispred njegovog objektiva stajale su sirijske izbjeglice, poznate ličnosti iz umjetnosti i kulture, kraljevska porodica i premijeri Holandije. Prikaze njegovih foto monografija i izložbi objavile su sve vodeće holandske novine kao i neki svjetski mediji poput BBC-a, Washington Post-a i British Journal of Photography. Za svoj rad u Holandiji dobio je nekoliko međunarodnih i holandskih nagrada od kojih je najznačajnija svjetska foto nagrada International Photo Awards Alzheimer i holandska nagrada Zilveren Camera, druga nagrada u kategoriji portreta.

U okviru boravka Mladena Pikulića u Sarajevu, biće organizovana izložba fotografija Identity u Foto galeriji Jelićeva, kao i fotografske radionice za studente i građane, ljubitelje fotografije u periodu  od 9. do 16.03.2019.godine.

Povezane novosti