Uz kulturno umjetnički program škola CKM-a podjeljene diplome polaznicima našeg centra

Podijelite ovu vijest

Povodom uspješnog završetka projekata Estetike i kulture življenja i konverzacijskog engleskog jezika u 2018. godini, u srijedu 26.12. organizovana je podjela diploma polaznicima radionica u velikoj sali JU CKM-Jelića broj 1.

Projekat Estetike i kulture življenja trajao je tri mjeseca i obrađivao je emancipaciju građana i njihovu motiviranost uključenja u raspravu koja bi mogla biti ona tačka na kojoj počiva stvarno građansko demokratsko društvo, koje može artikulisati uslove svog opstanka. Fokus projekta bio je na problematici muzeja (kulture) u našem društvu sa ciljem buđenja svijesti na makro planu o problemima vezanim za kulturu u našem društvu, a izazivanja djelovanja na mikro planu. Kroz mijenjanje ophođenja pojedinca prema vlastitom okruženju i svim njegovim elementima, moguće je kreirati podlogu za veće promjene unutar društva. Voditelj ovog projekta Adna Šarac sa nekoliko svojih polaznika prezentirala je preko slajdova ukratko tromjesečni rad ovog projekta.

Projekat konverzacijskog engleskog jezika, koji je trajao šest mjeseci fokusirao se na razvoj komunikacijskih kompetencija, socijalizaciju i cjelokupan razvoj svestrane stvaralačke ličnosti mladih. Sticanjem navedenih kompetencija poticao se razvoj jezičkih i kognitivnih sposobnosti, intelektualna znatiželja, kreativnost i interes za učenjem jezika.

Voditelji navedenih besplatnih projekata za mlade koji su finansirani od strane Općine Centar Sarajevo, Senida Čeljo i Adna Šarac sa v.d.direktorom Arminom Omerovićem, podijelili su diplome svim polaznicima. Prije podjele diploma bio je organizovan kulturni program u kojem su se predstavili polaznici škola gitare, klasičnog baleta, savremenog plesa…

Povezane novosti