Poziv za učešće u konsultacijama za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”, Centar Sarajevo

Podijelite ovu vijest

Pozivaju se predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja Općine Centar Sarajevo, srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje i volonteri/ke u zajednici spremni za unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju u konsultacijama koje se organizuju u okviru platforme “Dijalog za mlade”,

u utorak, 20. juni, 2023. godine sa početkom u 13:00h u prostorijama JU Centar kulture i mladih Općine Centar, ulica Jelića 1.

Svi zainteresovani se trabaju prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekISyPn1xvPu4r0JYrPhJfcHau8h4qqw1pny6S45700raYjQ/viewform

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se konsutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar Sarajevo.

Povezane novosti