PREDSTAVE ZA DJECU U CKM

Podijelite ovu vijest

U sedmici koja je iza nas, možemo reći da je bila ispunjena dječijim osmijesima i radošću, jer su imali priliku uživati, komentarisati, smijati se, radovati i igrati, i biti aktivnim sudionikom predstava“Zmaj i nogometaševa kći“ i „Bajka o ribari i ribici“.

Poslije 14. Teatarskog dječijeg festivala“Hajde svijete budi dijete“, zbog ogromnog interesa za novom predstavom“Zmaj i nogometaševa kći“, predstava je odigrana za učenike osnovnih škola“Vrhbosna“ i “Enver Čolaković“, kao i vrtiće „Šareni voz“,“Biseri“,“Osmijeh“,“Lastavica“,“Bonum“,“Smiley“ , dok je „Bajka o ribaru i ribici“ odigrana za učenike O.Š. “Hilmi ef. Šarić”, iz  Tarčina.

I ova sedmica, koja je bila u znaku pozorišnih predstava, pokazala je svu moć i magiju pozorišta. Teatarska predstava je sjajna platforma na kojoj djeca uče, usvajaju i vježbaju prosocijalne vještine, poput slušanja, lijepog i odvažnog govora, vještina povezanih s funkcioniranjem u grupi, kao što su postavljanje pitanja, čekanja na red, pružanje pomoći drugima, vještine razumijevanja tuđih i vlastitih emocija, empatije, itd.

Umjetnost i kultura nam omogućavaju da zamislimo svijet koji želimo da stvorimo  sa svojom djecom i mladima, te su stoga od ključne važnosti u poduzimanju akcija, kako bismo osigurali bolje uvjete za naša društva, nudeći ona suštinska iskustva koja pružaju otvaranja, šira gledišta, mogućnost nemogućnosti, zabave i čuda, ljepote i emocija, iskustva koja daju smisao haotičnom svijetu.

Povezane novosti