Premijera i repriza predstave “Šapat šume bosanske”

//Premijera i repriza predstave “Šapat šume bosanske”

Održane premijera i repriza predstave “Šapat šume bosanske”

U petak 12.10. u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo održana je premijera dječije baletne predstave „Šapat šume bosanske“, a prva repriza izvedena je u subotu 13.10.2018. Prva bosansko-hercegovačka dječija baletska predstava rezultat je zajedničke saradnje između JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo, JU Osnovna glazbena škola „Brotnjo“ u Čitluku i Udruženja umjetnika BellArte. Učenici JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ zajedno sa učenicima iz JU Osnovna glazbena škola„Brotnjo“ iz Čitluka čine sastav orkestra i zbora.

Dječiji baletni ansambl je sastavljen od učenika baletnog odsjeka JU OMŠ „Mladen Pozajić“. „Šapat šume bosanske“ spada u autorsko muzičko – scensko plesno djelo u formi jednočinki sa trajanjem od 40 minuta i predstavlja afirmaciju umjetnosti kroz realizaciju kulturnog programa za djecu i mlade.

Autorski tim čine:
Direktor JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“- Mustafa Mujbegović
Direktor JU Osnovna glazbena škola „Brotnjo“ – Jure Sušac
Kompozitor i dirigent – Moamer Balihodžić
Libreto – Melina Alagić i Bojana Vidosavljević
Koreografija /baletni pedagog – Brižita Krabašić
Kostimogar – Mirjana Čistopoljski
Scenograf – Boris Čistopoljski
U projektu učestvuje preko 50 učenika iz dvije muzičke škole, uz podršku nastavnika i profesora.

2018-11-08T21:21:26+01:00