Pripremnu nastavu za polaganje eksterne mature u organizaciji udruženja “Plus”

PrpremnanastavaIstaknutaSlika
Novosti

Pripremnu nastavu za polaganje eksterne mature u organizaciji udruženja “Plus”

U organizaciji Udruženja ”Plus”, pripremna nastava za polaganje eksterne mature je počela u našem objektu na adresi Avde Jabučice 52!
Učenici IX razreda osnovnih škola će u narednim sedmicama imati prilike da intenzivno rade na gradivu iz oblasti predmeta obuhvaćenih eksternom maturom, odnosno matematike, BHS jezika i književnosti kao i engleskog jezika.

Također, sve zainteresirane obavještavamo da još uvijek traje upis u program priprema za eksternu maturu iz predmeta engleski jezik u JU CKM. Stručan kadar sa iskustvom priprema učenike da bez straha i stresa pristupe polaganju i ostvare rezultate koji će im pomoći da se upišu srednju školu koju žele.
Prijaviti se možete putem kontakt forme u nastavku.

Vaš CKM!

Leave your thought here