PROGRAMI ZA DJECU I MLADE U CKM

zmaj10
Novosti

PROGRAMI ZA DJECU I MLADE U CKM

Tokom prošle sedmice održano je niz programa i projekata za djecu i mlade u CKM. Učenici starijih razreda OŠ“Isak Samokovlija“, imali su priliku družiti se sa  Vedranom Zubićem, kroz Znanstveno-edukacijsko-zabavno predavanje (ZEZ), novi oblik teatarskog predavanja sa primjesama humora.

Ovaj put tema je bila „Zemljina kretanja“, koju su učenici sa pažnjom pratili, komentarisali i učestvovali u raspravi. Zadatak ovog projekta je  privlačenje mladih znanosti i činjenje iste zanimljivijom. Predstave za djecu u produkciji JU CKM, “Ako pčele odu” i ”Zmaj i nogometaševa kći”, pogledalo je preko 1.200 djece.

„Pčele“  su pogledali učenici OŠ”Hamdija Kreševljaković”, dok je  „Zmaj“  gostovao u Ustanovi “Narodni univerzitet u Konjicu”, i odigrao četiri predstave u CKM, za učenike osnovnih škola”Hasan Kaimija” i “Safvet beg Bašagić”.

Udruženje Bajka, na čelu sa Željkom Lemez, nastavlja svoje putovanje i u ovoj godini, pričajući mališanima bajke i praveći lutke od prirodnih materijala. Đaci osnovne škole”Hasan Kaimija”, pokazali su veliki interes, kako za priču, tako i za izradu figura od vune na osnovu predloška bajke. Dugoročni cilj projekta je kreiranje uspješnog i održivog društva kroz jačenje porodice i razvoj pojedinca od najranije životne dobi.