Poziv za prijavu kandidata za obavljanje pripravničkog staža

slika-za-vijest-pripravnik-1024x585

Poziv za prijavu kandidata za obavljanje pripravničkog staža

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, prema Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, kojeg je objavila „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“,  objavljuje poziv za prijavu kandidata za obavljanje pripravničkog staža.

Prijaviti se mogu kandidati koji imaju završenu VSS, bez radnog iskustva u struci i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, odnosno kandidati koji imaju završenu Akademiju scenskih umjetnosti – odsjek produkcija i menadžent, Ekonomski fakultet – odsjek menadžment ili kandidati za završenom VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike, diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija (usmjerenje komunikacione tehnologije), kompjuterske i informacione tehnologije.

Zainteresovani kandidati mogu svoje prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail: direktor@centarkulture.ba.

Prijave se primaju najdalje do 12.3.2021. godine

Vaš JU CKM!