Audicija za prijem novih članova Multimedijalnog projekta CKM!

HADZERA - foto (3)

Audicija za prijem novih članova Multimedijalnog projekta CKM!

Audicija za prijem novih članova će se održati u ponedjeljak 14. septembra u 20h u velikoj sali JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo na adresi Jelića 1.

Kandidati će pristupiti polaganju audicije pred komisijom koju će imenovati i kojom će predsjedavati voditelj projekta Damir Kustura.

Svaki kandidat će imati priliku (vrijeme) da izvede zadatke (dva monologa i recitaciju).

Kandidat koji nema spremne zadatke može biti diskvalifikovan odlukom komisije.

Na sceni će biti jedan sto i jedna stolica koju kandidati mogu koristiti, u koliko je kandidatima potrebna rekvizita ili kostim kandidati će je obezbjediti sami.

Komisija ima pravo prekinuti kandidata kada smatra da je dovoljno vidjela.

Leave your thought here