Besplatna radionica scenskih umjetnosti prima nove polaznike!

Radionica

Besplatna radionica scenskih umjetnosti prima nove polaznike!

Cilj ovog projekta jeste poticanje i razvijanje individualnih sklonosti i talenta svakog pojedinca kao i usmjeravanje mladih. Kroz rad, debatu i radionice, mladi se angažiraju na području scenskih umjetnosti, kao i u oblastima ostalih aktuelnih tema iz kulture i medija.

Vaša prijava treba da sadrži sljedeće podatke:
-Ime i prezime
-Datum i godina rođenja
-Škola/fakultet – razred/godina
-Broj telefona
-E-mail adresa

Prijave slati putem e-maila na multimedijalniprojekat@gmail.com

Prijavljeni kandidati stiču pravo da pristupe audiciji za prijem polaznika koja će se održati početkom mjeseca septembra tekuće godine, o čijem terminu će biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati trebaju pripremiti dva monologa i recitaciju po sopstvenom izboru.

Pridružite nam se!

Leave your thought here